Us transmeto una informació que he rebut per si és del vostre interès. Hi ha informació sobre la presentació de l’Atles dels ocells de Catalunya (2006-2009), de la convocatòria de les proves d’accès a anellador d’ocells expert i de la publicació de diferents documents d’especial interès relacionats amb l’ornitologia:

Després de sis anys de feina i esforç, ja tenim l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009! Ens plau anunciar-vos que el proper dimecres dia 18 de maig 2011 a les 19:00 h es farà l’acte de presentació del llibre a l’Auditori de CX La Pedrera, Passeig de Gràcia 92, Barcelona.

En el decurs d’aquest acte s’iniciarà la distribució del llibre seguint els criteris que es van establir en l’anterior atles d’ocells nidificants. Així, el preu de venda al públic serà de 60€, però els col·laboradors del projecte el podran adquirir a 30€ (un sol exemplar per persona) i els socis de l’ICO a 42€. Al mateix temps, també es podran adquirir els darrers exemplars
de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002*, a 20€ per a col·laboradors de qualsevol dels dos atles, 35€ per a socis i 50€ per a la resta del públic).

Esperem que pugueu assistir a aquest acte de presentació i que tots plegats puguem gaudir d’aquesta nova fita col·lectiva.

*L’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 representa un dels majors èxits col·lectius en matèria de coneixement de la biodiversitat del nostre país. Un total de 318 espècies d’ocells han estat observades a Catalunya durant el període d’estudi, de les quals 206 hi han hivernat de forma prou abundant i regular. La distribució i abundància d’aquestes espècies ha estat, sovint, ben diferent de la del període reproductor i, en determinats casos, molt canviant d’un hivern a un altre. Tot plegat es mostra en aquest llibre amb un nivell de detall molt alt, amb mapes de fins a 250×250 m de resolució, i, per primera vegada, es reuneixen i analitzen dades dels seguiments temporals que s’estaven recopilant des de l’any 1972.

Des de l’extraordinària abundància dels tallarols de casquet als oliverars a la presència del pela! -roques a les serres calcàries mediterrànies, tots i cadascun dels ocells d’aquest llibre revelen sorpreses fascinants per als amants de la natura.* [De la contraportada de l’atles]

*Aquest atles és producte de la ciència de la ciutadania. Ha estat possible gràcies a l’esforç dels més de mil ornitòlegs que hi han participat i al de tots aquells que els han fet costat*. [De la dedicatòria del llibre]

 *Proves d’accés a anellador auxiliar i expert

L’Institut Català d’Ornitologia anuncia la primera convocatòria de les proves d’accés a anellador auxiliar i expert de 2011, en les dates següents:

Dissabte, 11 de juny 2011, Can Jordà, Santa Susanna: PROVA D’ACCÉS A ANELLADOR EXPERT. Telèfon de contacte 638 06 66 46. .

La prova d’accés a anellador expert consistirà d’una part pràctica que començarà a les 8:00 h i d’una part teòrica que tindrà lloc de 16:00 a 19:00 h. A la prova pràctica es valoraran especialment les habilitats relacionades amb el muntatge de xarxes japoneses, l’extracció dels ocells de les xarxes i la seva manipulació posterior. També s’avaluarà la presa de dades biomètriques i de muda. La prova teòrica consistirà en un qüestionari de preguntes sobre la pràctica de l’anellament, a més d’un apartat específic sobre datació i un altre sobre identificació. No està permesa la presència a les proves d’altres anelladors i persones que no s’examinin.

Dimarts 7 de juny 2011, Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de
Barcelona: PROVA D’ACCÉS A ANELLADOR AUXILIAR.

La prova d’accés a anellador auxiliar tindrà lloc de 18:00 a 21:00 h. La prova és teòrica i consistirà en un qüestionari sobre la pràctica de l’anellament i d’un apartat específic sobre identificació.

En ambdues proves, es podran consultar els apunts, guies de camp i d’altres llibres similars sobre muda, datat i sexat d’ocells que cadascú cregui necessari. Aquest material, però, serà exclusivament d’ús particular i cada persona només podrà utilitzar el seu propi material de consulta.

Us recordem que per presentar-se a les proves d’accés a anellador cal haver lliurat abans a l’Oficina de l’ICO el full d’aval signat per dos anelladors experts i els fulls per anelladors en formació on es faci constar que s’han processat i extret de les xarxes un mínim de 500 ocells de 50 espècies diferents (per a l’expert) o 300 ocells de 30 espècies (per a l’auxiliar).
Tots aquells que ja hagin fet alguna prova d’anellador expert prèviament i vulguin presentar-se a una nova convocatòria, hauran d’acreditar, mitjançant els fulls d’anelladors en formació, que han processat i extret de les xarxes un mínim de 250 ocells de 25 espècies diferents des de la data de l’última prova no superada. La data límit i improrrogable per lliurar aquests documents i fer efectius els drets d’examen (6 euros) és el dia 6 de juny.

*L’Abellerol núm. 42 disponible on-line

L’Abellerol número 42 ja està disponible:

El podeu consultar a http://www.ornitologia.org/publicacions/abellerol3.htm. En aquest número, hi trobareu un article sobre l’anellament d’orenetes en un dormidor urbà, informació detallada sobre el Vè simposi internacional sobre el mussol comú i les seccions fixes de novetats ornitològiques i bibliogràfiques.

*Llibre de la setmana: Hawks at a distance

 *Liguori, J. 2011. Hawks at a distance. Identification of migrant raptors. Princeton University Press, New Jersey. 190p. 15 €

Una guia imprescindible per a tots els interessats en la identificació de rapinyaires. Tracta les espècies nord-americanes per un reconegut expert en la identificació d’aquest grup. Ensenya els casos tal com realment es veuen al camp, això és, a certa distància des de l’observador. A partir d’aquest enfocament, comenta cada cas incorporant nova informació i aproximacions per a la identificació de rapinyaires en migració, d’un total de 29 espècies,
sota diferents condicions de llum i situacions. Conté 558 fotos en color i 896 en blanc i negre en les quals es mostren siluetes i formes des dels diferents angles en què es poden veure en el camp.

* ORYX col·labora en la secció de llibres recomants. Per a més informació: www.weboryx.com

Espero que la informació us hagi estat d’interès, sobretot per als aficionats a l’ornitologia!